[DSC03006.JPG%2520professor%2520psykologi%2520H%25C3%25A5kan%2520Fischer%2520SU%2520forskar%2520om%2520k%25C3%25A4rlek.%2520Med%2520amorism%255B9%255D.jpg]